Výklad karet - SandraObchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2017
Websluzby.eu

Výklad karet - obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky se vztahují na výklad karet, který nabízí Jiřina Koukalová, bytem Sportovní 161, Úvaly 250 82, IČO: 75213729 (dále jen ,,kartářka,, ). Zasláním objednávky zákazník vyjadřuje s těmito podmínkami souhlas.

- Služby mohou využívat pouze osoby starší 18 let.
- Na výklad karet se lze objednat telefonicky, e-mailem, přes ICQ nebo skype.
-Pokud bude zákazník objednán jinak, než na e-mailu, bude požádán o sdělení emailu, na který mu bude zaslána potvrzovací zpráva o objednání termínu. Tedy dokončení objednávky a potvrzení objednávky je možné jen na e-mailu.
- Komunikace při výkladu je na e-mailu, ICQ nebo skype a to písemnou formou. Aktuální cena výkladu je uvedena na webových stránkách: www.vyklad-karet.euweb.cz V rubrice ceník.
- Služba se hradí bezhotovostně na účet, nebo složenkou typu A na účet.
- Kartářka se zavazuje, že se zákazníkům (výkladu) bude věnovat v den a čas objednaného termínu.
- Dále se zavazuje, že bude probíhat vzájemná komunikace formou e-mailu, ICQ nebo skype, pokud to předem nebylo dohodnuto jinak.
- Dále se zavazuje, že výklady ani nepředá ani nebude probírat s třetími osobami. Zavazuje se, že zjištěné informace, zůstanou jen mezi kartářkou a zákazníkem.


Stav objednávky:

- Při zájmu o volné termíny, budou zákazníkovi nabídnuty nejbližší možné termíny po upřesnění délky výkladu.
- Po objednání termínu, bude potvrzeno objednání a zaslány informace k platbě.
- Po přijetí platby, kartářka zašle potvrzení přijetí platby zákazníkovi a potvrdí termín výkladu.


Závaznost objednávek:

- Každá objednávka, která je potvrzena a zaslány informace k platbě se považuje za závaznou.
- Zrušení objednávky je možné nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem.
- Zrušení objednávky je možné jen písemně a to na email: info.sandra.com@gmail.com
- Zákazník má právo na přeobjednání, pokud zjistí okolnosti, díky kterým nemůže být v objednaný termín při výkladu. Přeobjednání na jiný termín, je možné pouze na emailu: info.sandra.com@gmail.com.
- Pokud nastanou skutečnosti, díky kterým se při výkladu přeruší internetové spojení, ihned jak bude možné spojení (ať už ze strany zákazníka, nebo kartářky) , bude zákazníkovi navrhnut další možný nejbližší termín a to v délce času, který nestihl díky těmto skutečnostem využít pro výklad.
- Kartářka si vyhrazuje právo přesunout termín plánového výkladu v případě, že dojde k události, která jeho konání výkladu znemožní (nemoc, přerušení dodávky elektrického proudu, výpadek internetu nebo vyšší zásah moci). V takovém případě budou zákazníci informováni ihned, jak to bude možné a bude jim nabídnut nový náhradní termín.


Možnosti výkladu:

- Při výkladu není možné se ptát na soukromé věci cizích osob.
- Není to možné ani po sdělení, že Vám to daná osoba povolila, na výklad se musí osoba objednat sama, není možno sdělovat soukromí cizích osob.
- Není možnost se ptát na soukromé věci ani rodinných příslušníků, nebo dětí pokud dosáhli věku 18 let.
- Je možnost se ptát na jiné osoby pouze ve spojitosti s Vámi (objednaným zákazníkem).


Ochrana osobních údajů:

- Osobní údaje zákazníků, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám.


Nárok na vrácení peněz:

- Výklad je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem. Při zrušení výkladu nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem, bude vrácena celá zaslaná finanční částka.
- Vrácení finanční částky je možné na účet, nebo složenkou po upřesnění čísla účtu, nebo adresy.
- Po využití služeb není možnost vrácení finanční částky.
- Pokud dojde ze strany zákazníka ke zrušení 2 pracovní dny a méně před dohodnutým termínem, souhlasí zákazník se zaplacením storno poplatku, jehož výše je následující: 50.- Kč u objednávky jedné otázky, 100.- kč u objednávky na hodinový výklad a 200.- kč u objednávky na dvouhodinový výklad. Daný poplatek kompenzuje finanční ztrátu kartářce, neboť ta již nestihne daný termín nabídnout jinému zájemci.
- Pokud platba za dohodnutý výklad nedorazí včas do začátku výkladu, nelze výklad provést a je nutné se domluvit na novém termínu. Také pokud se zákazník nepřeobjedná nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem. K celkové ceně výkladu se připočte storno poplatek uvedený výše.
- V případě, že nebylo možné přeobjednání nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem, při požadavku na přeobjednání termínu, sdělí skutečnosti (důvody) zákazník kartářce. Dle vyhodnocení důvodů, pokud budou adekvátní, může kartářka storno poplatek zrušit. (Tento bod se týká jen přeobjednání).
- Storno poplatek se týká také zákazníků, kteří si objednají závazně výklad a poté nezaplatí, ani výklad nezruší nejpozději 3 pracovní dny před termínem.

Storno poplatky jsou nově přidané od: 01.08. 2012 Od roku 2009 mám ceník stále stejný. Snažím se vyvarovat zdražování výkladu, aby byl můj výklad dostupný i pro lidi, kteří nemají dobré finanční zázemí. Bohužel se mi ale občas stává, že ne každý dodrží termíny (nezaplatí a zapomene zrušit výklad). Daný poplatek mi kompenzuje finanční ztrátu, abych i nadále mohla udržet ceník v této kategorii. Tímto tedy vznikají i povinnosti a podmínky, v podobě storno poplatků, které se ,,dotknou" jen nezodpovědných zákazníků.


Kategorie:

- Služba je kategorizována jako zábava, provozuje se na základě dobrovolnosti zákazníka.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 04.05. 2009


kartářka Sandra


Výklad karet - Sandra

Kvalitní inkousty do tiskáren za bezva ceny.

Tarot zdarma
práce


Výklad karet - SandraWebZdarma.cz