Výklad karet - SandraObchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2023
Websluzby.eu

Umíte vyjednávat?

  Jak jste na tom s vyjednáváním? Jste spíše vyjednávač, nebo přesvědčovatel, co máte případně zlepšit? Udržet si dostatečně chladnou hlavu při vyjednávání i za nejobtížnějších podmínek, znamená použít sílu mysli, která může přinést vyjímečné výsledky v každodenním životě. Abychom pochopili umění vyjednávání, je užitečné srovnat je s procesem přesvědčování a manipulace. Všichni se někdy stáváme přesvědčovateli, a jindy jsme předmět přesvědčování, jako je tomu v případě televizních reklam, politické propagandy a novinových titulků. Ale také ostatních lidí ať už kamarádů nebo různých obchodníků. Smysl pro humor Vám může pomoci udržet vyrovnaný postoj. Naučit se, jak používat umění smlouvat, nám dává mocný nástroj a pomáhá nám rozeznat i obratné přesvědčovatele.

  Tam kde se v této odpovědi vidíte, si přičtěte 1 bod. Jsou dva seznamy: Vyjednávání a Přesvědčování. Sečtěte body vyjednávání a pak sečtěte body přesvědčování. Když projdete všechny řádky, odečtete Váš součet bodů ,,Vyjednávání,, od součtu bodů ,,Přesvědčování,,. Vyjde Vám počet bodů.


Vyjednávání - Vyjednavač:

 1. Poctivost a autentičnost v jednání s jinými
 2. Bere na vědomí druhou stranu a zajímá se o ni
 3. Přijímá odpovědnost za výsledek vlastních činů
 4. Důvěřuje sám sobě a je připraven důvěřovat ostatním
 5. Cení si sám sebe a bere ohled na jiné osoby
 6. Cílem vyjednavače je získat to nejlepší pro sebe poznáním, že jiná osoba mu vyjde vstříc, získá-li to, co chce.
 7. Když je mu oponováno, vyjednavač se maximálně ovládá a udržuje si chladnou hlavu, probírá situaci a může použít další z alternativních postupů vyjednavače.

Přesvědčování - Přesvědčovatel:

 1. Domýšlivý a nepoctivý v jednání s ostatními
 2. Nebere na vědomí druhou stranu a nemá o ni zájem
 3. Viní ostatní z následků vlastních činů
 4. Je cynický a nedůvěřuje ostatním
 5. Necení si sám sebe a znevažuje ostatní
 6. Cílem přesvědčovatele je získat to nejlepší pro sebe tím, že se pokouší ovládnout jiné lidi.
 7. Jestliže je frustrovaný nebo mu někdo oponuje, přesvědčovatel se přestane ovládat, začne mít horkou hlavu, začne používat ještě podvodnější metody než předtím a hrozí odvetou.


  Vyjednávání je proces, jak přijít ke shodě, která uspokojí pokud je to možné, zájmy obou stran. Je to tvořivý akt, během něhož každá osoba cítí přítomnost toho druhého a realitu situace, a jedná podle toho.

  Přesvědčování je proces strategie, jak přimět ostatní, aby něčemu uvěřili a chovali se podle toho. Je to proces, který ničí vztahy, protože přesvědčovatel považuje druhou stranu za předmět manipulace.


Výsledky, dle bodů které Vám vyšly po odečtení.

1 - Vyhněte se prodávání se pod cenou, zvláště pokud jednáte s přesvědčovatelem. Souhlasit s požadavky nebo s první nabídkou působí dojmem, že jste naivka, a neponechá Vám to žádný prostor pro další vyjednávání.

2 - Zapůsobte nadruhou stranu tím, že ji požádáte o informace, a snažte se zjistit, co skutečně chce. To je to nejdůležitější,co potřebujete, aby se vytvořila rovnováha ve vyjednávání.

3 - Považujte všechno,i teroristické požadavky za něco, o čem se dá vyjednávat. Přijmout podmínky bez jakékoliv diskuze může způsobit, že si druhý vyjednavač bude myslet, že jste si ve skutečnosti nepromysleli svou pozici,a bude chtít změnit Váš názor později. Přesvědčovatel nebude považovat podmínky za závazné a bude mít další požadavky. Tak tomu bývá u vydírání.

4 - Nikdy neslevujte, jeto známka slabosti. Zeptejte se, co ten druhý shledává atraktivním na Vaší nabídce. V jakémkoliv vyjednávání existuje mnoho proměnných.

5 - Povzbuzujte druhou stranu k vyjednávání tím, že jí pomůžete myslet a říci Vám, co si myslí. Dokonce zatvrzelého přesvědčovatele můžete učit vyjednávat, a když tak bude dělat, bude mít větší pocit moci a bude méně pravděpodobné, že udělá něco nerozvážného. Ustupování nebo vyhrožování vede vždy k budoucím potížím.

6 - Nikdy neakceptujte první nabídku nebo první požadavek. Smlouvání přinese oběma stranám pocit, že získaly slevu.

7 - Vždy si nechte prostor pro další jednání - dosáhnete toho například tím, že ponecháte otevřený čas.
kartářka Sandra

Výklad karet - Sandra

Zobrazit detail: Kompatibilní toner - Xerox 106R01283 - magenta

Kompatibilní toner - Xerox 106R01283 - magenta

za

441 Kč

Tarot zdarma


Výklad karet - SandraWebZdarma.cz